Anna Maria Rossi auteur over Etty Hillesum

Anna Maria Rossi auteur De Italiaanse taalkundige Anna Maria Rossi deed onderzoek naar de mystieke metaforen in Etty Hillesums werk. Zij publiceerde de resultaten in haar boek over mystiek in de taal van vrouwen dat verscheen in 2022. Het gaat om vier vrouwen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het hoofdthema van haar onderzoek is de persoon en het werk van Chiara Lubich. De uiteenzetting over Lubich verschaft de criteria op grond waarvan Rossi andere mystieke schrijfsters kan vergelijken. Zij analyseert eerst de mystieke metaforen in het werk van Etty Hillesum, hoofdstuk 7, en vervolgens behandelt zij het werk van Madeleine Delbrêl en Itala Mela.

 

 

Bibliografische gegevens

  • Linguaggio mistico e soggetto femminile. La forza della metafora in Chiara Lubich e nella letteratura mistica del primo ‘900. Roma: Città Nuova Editrice, 2022. Zie omslag.

Aantekeningen bij Anna Maria Rossi auteur over Etty Hillesum

  • Deze pagina werd samengesteld door de redactie.
Print Friendly, PDF & Email