Etty Hillesum Julius Spier en het verschijnsel handlezenMenigeen die ooit zijn of haar handen heeft laten lezen, is minder geneigd daar sceptisch over te zijn dan iemand die dat nooit liet doen. Dit komt doordat handlezers vaak iets zeggen wat als opmerkelijk wordt beoordeeld. Opmerkelijk in de positieve zin. Men is namelijk verrast om over zichzelf feiten of beschrijvingen te vernemen, die opgemaakt zouden zijn uit het analyseren van de handen. Men herkent die gegevens dan als treffend. Etty Hillesum overkwam hetzelfde tijdens haar eerste bezoek op 3 februari 1941 aan Julius Spier. Ze was enigszins belust op sensatie naar hem toegegaan, maar raakte diep onder de indruk van hetgeen ze in een klein uur over zichzelf te horen kreeg.

Het verstoorde leven

Na die ervaring besloot Etty Hillesum om bij Julius Spier in therapie te gaan. Ze besloot bovendien – op zijn advies – een dagboek te gaan bijhouden. Door de publicatie van Het verstoorde leven is Julius Spier bijna veertig jaar na zijn overlijden terug in de herinnering gekomen. Vanwege zijn essentiële rol in Etty Hillesums leven is hij voor mij onderwerp van onderzoek geworden. Ik wilde weten wat het gedachtegoed van Spier als handlezer was, wie zijn handlezende voorgangers en tijdgenoten waren, wie zijn leerlingen en ten slotte of zij misschien het handlezen hadden voortgezet.

Uit mijn onderzoek is erg veel naar voren gekomen. Zo bleek het verschijnsel handleeskunde in de samenleving een rijk doch grotendeels onontgonnen terrein. Dit blog is niet de plek om hier verder over uit te weiden, maar wie meer wil weten, kan op de onderstaande links klikken. Ze leiden naar twee artikelen waarin Julius Spier en Philip Meerloo centraal staan en Hillesum als bijfiguur naar voren komt. Dit laatste neemt niet weg, dat ik zonder haar dagboeken de stap om onderzoek te gaan doen naar Julius Spier en het handlezen nooit gezet zou hebben. Dus zonder Hillesum zou dit soort artikelen nooit geschreven zijn!

Verder lezen over Etty Hillesum Julius Spier en het verschijnsel handlezen
  • Joodse handlezers. In Misjpogge, jrg. 34, nr. 3, 2021, pp. 120-128. Klik hier.
  • Handlezen en toekomst voorspellen. In Mantra, nr. 28, herfst 2021, pp. 49-57. Klik hier.

Auteurspagina en -bibliografie Alexandra Nagel

Print Friendly, PDF & Email