‘Vooruit dan maar!’, om Etty Hillesums eerste dagboekaantekening te citeren.

‘Vooruit dan maar!’ – wij beginnen met deze woorden een nieuwe serie van bijdragen aan het onderzoek naar Etty Hillesum, haar levensloop en haar nagelaten geschriften.
Wij vonden als redactie voor deze nieuwe reeks de benaming ‘Cahiers Etty Hillesum’ een passende titel: ‘cahier’ als aanduiding voor ‘een reeks of tijdschrift, bv. cahiers voor letterkunde’, maar ook in de betekenis van ‘schrijfboek of schrift bestaande uit een willekeurig, maar beperkt aantal bladen, ingenaaid of geniet tot één of meer katernen’ – om de definitie in het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek te citeren. Cahiers dus om de cahiers van Etty Hillesum beter te leren verstaan.

In het eerste deel van ‘Cahiers Etty Hillesum’ wordt bijzondere aandacht besteed aan de receptie van Etty Hillesums nagelaten geschriften. Hoe is er in binnen- en buitenland gereageerd op haar dagboeken vanaf de eerste publicatie in 1981?

De selectie uit haar dagboeken, die toen onder de titel ‘Het verstoorde leven’ verscheen, bleek een groot succes en de vertalingen ervan in achttien talen maakten de tekst ook voor niet Nederlandstalige lezers toegankelijk.

Gompel&Svacina Uitgevers
Aantal pagina’s: 165
Editie: nieuwe uitgave
Bindwijze: softcover
Met illustraties in zwart-wit
Prijs: € 24,00

Contactformulier

info@cahiersettyhillesum.org

De redactie:

Marja Clement – m.clement@uva.nl
Maria Gabriella Nocita – mariagabriella.n@gmail.com
Klaas A.D. Smelik – klaas.smelik@ugent.be
Gerrit Van Oord – info@cahiersettyhillesum.org
Jurjen Wiersma – j.wiersma@skynet.be