Vlaamse journalist Rony Boonen over Etty Hillesum

De Vlaamse journalist Rony Boonen (1944 – 2021) Rony Boonen (1944 - 2021) was onder meer verbonden aan het magazine Joods Actueel. Voor onze website is het van belang dat hij een artikel schreef over de verhuizing van het EHOC van Gent naar Middelburg in 2015. Dit was een belangrijke gebeurtenis. Dat is het niet alleen vanwege de symbolische waarde die de terugkeer van Etty Hillesum naar haar geboortestad met zich mee bracht.

Het artikel ‘De terugkeer van Etty Hillesum naar haar geboortestad Middelburg’ bevat het woord ’terugkeer’. Journalist Boonen koos dat woord waarschijnlijk niet zonder reden. Het is een centrale term (Hebreeuws: תשובה) uit de Joodse religieuze traditie en verwijst naar het opnieuw omarmen van het Joodse geloof. De meeste lezers van Joods Actueel zullen met de rijke betekenis en achtergrond van het woord bekend zijn geweest. Mocht Boonen met opzet voor dit woord in de titel hebben gekozen, dan ging het hem niet om een religieuze betekenis. Zeer waarschijnlijk wenste hij zo alleen de symbolische waarde van de vestiging van het EHOC in Middelburg te onderstrepen.

Boonen sprak voor zijn artikel met de volgende vijf personen (in volgorde van verschijnen):

Klaas A.D. Smelik, ereprofessor Hebreeuws en Jodendom van de Universiteit Gent en indertijd directeur van het EHOC.
Aad Vos, gepensioneerd medicus, bestuurslid EHOC.
Jacques de Hond, (z.l.)
Gert-Jan Smit, predikant.
Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg.

U kunt het artikel hier in PDF downloaden.

Klaas A.D. Smelik schreef mij over hem:

Voor de journalistiek in Vlaanderen een heel gemis; het was ook een zeer sympathieke man met het hart op de juiste plaats. (email, 25 maart 2022)

Aantekeningen bij Vlaamse journalist Rony Boonen (1944 – 2021)

  • Een ‘In Memoriam’ in Joods Actueel vindt u hier.

 

Print Friendly, PDF & Email