De Etty Hillesum Studies: een korte geschiedenis

Het begin

De Etty Hillesum Studies : korte geschiedenisHet eerste deel van de Etty Hillesum Studies – Etty Hillesum in facetten – kwam uit in 2003 onder redactie van Ria van den Brandt en Klaas Smelik. Behalve de bijdragen van de twee redactieleden bevat het artikelen van Arjan Broers, Denise de Costa, Anouta de Groot, Philippe Noble, Gerrit Van Oord en Piet Schrijvers. Aan het eind van de inleiding van de redacteurs kunnen wij het volgende lezen:

Deze bundel is vooral bedoeld om de lezer te informeren over de meest recente receptiegeschiedenis van Etty Hillesum in binnen en buitenland. […] als spiegel voor bevindingen van de zo verschillende lezers van Etty Hillesum. […] De auteurs van dit boek willen het zicht op Etty Hillesum scherpen door de verschillende facetten van de receptiegeschiedenis te laten zien en daarmee te attenderen op de verschillende brillen van lezen en interpreteren. Wie weet waardóór hij ziet, ziet immers beter. (pp. 17-18)

Van den Brandt en Smelik hadden een vooruitziende blik. In de volgende delen van de Etty Hillesum Studies zou de ‘verschillende’ manier ‘van lezen en interpreteren’ een steeds terugkerend thema zijn.

Deze publicatie verscheen overigens op initiatief van beide redacteuren. In de colofon van dit eerste deel werd de naam van de serie vermeld. Het tweede deel van de Etty Hillesum Studies zou trouwens pas vier jaar later zou verschijnen en wel na de oprichting in 2006 van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, het EHOC, aan de Universiteit Gent.

Het EHOC opgericht in 2006

Het Onderzoekscentrum werd in 2006 opgericht door professor Klaas A.D. Smelik en zijn toenmalige medewerkers, allen werkzaam aan de Universiteit van Gent. Het doel van het EHOC was het wetenschappelijk onderzoek naar de geschriften en de persoon van Etty Hillesum te bevorderen. Zie de pdf Wat is het EHOC. Eén van de doelstellingen was de uitgave van een periodieke publicatie. Daarin konden de resultaten van dit onderzoek een plaats vinden. Het jaarboek kreeg de naam Etty Hillesum Studies. In 2015 verhuisde het EHOC naar Middelburg. In Etty Hillesums geboortestad kreeg het Centrum de beschikking over een eigen ruimte.

De redactie(s) van de Etty Hillesum Studies

De samenstelling van de redactie onderging in de loop de jaren diverse veranderingen. Per deel vermeld

 • 1 tot en met 3: Ria van den Brandt en Klaas A.D. Smelik
 • 4: Ria van den Brandt, Klaas A.D. Smelik en Meins S.G. Coetsier
 • 5 en 6 : Klaas A.D. Smelik, Gerrit Van Oord, Meins S.G. Coetsier, Denise de Costa, Janny van der Molen en Jurjen Wiersma
 • 7: Klaas A.D. Smelik, Marja Clement, Meins S.G. Coetsier, Janny van der Molen, Gerrit Van Oord en Jurjen Wiersma
 • 8: Klaas A.D. Smelik, Marja Clement, Meins S.G. Coetsier, Gerrit Van Oord en Jurjen Wiersma
 • 9: Klaas A.D. Smelik, Julie Benschop, Lotte Bergen, Marja Clement, Meins S.G. Coetsier, Gerrit Van Oord en Jurjen Wiersma
 • 10: Klaas A.D. Smelik, Julie Benschop-Plokker, Lotte Bergen, Marja Clement, Meins S.G. Coetsier, Gerrit Van Oord en Jurjen Wiersma

De toenmalige directeur van het Centrum, Klaas A.D. Smelik, was de eindredacteur van de serie. Vanaf 2007, dus met ingang van nummer 2, kreeg de uitgave de vorm en regelmaat van een jaarboek. Bij het afsluiten van de serie bleek dat er 105 artikelen waren verschenen. De 92 auteurs produceerden in totaal 1872 pagina’s tekst.

 

De Etty Hillesum Studies compleet

 1. Etty Hillesum in facetten. Budel: Damon, 2003. OmslagInhoudsopgave
 2. Etty Hillesum in context. Assen: Van Gorcum, 2007. OmslagInhoudsopgave
 3. Etty Hillesum in discours. Gent: Academia Press, 2011. OmslagInhoudsopgave
 4. Etty Hillesum in perspectief. Gent: Academia Press, 2012. OmslagInhoudsopgave
 5. Etty Hillesum in relatie. Gent: Academia Press, 2013. OmslagInhoudsopgave
 6. Etty Hillesum 1914-2014. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2014. OmslagInhoudsopgave
 7. Etty Hillesum weer thuis in Middelburg. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015. OmslagInhoudsopgave
 8. Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2016. OmslagInhoudsopgave
 9. Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2017. OmslagInhoudsopgave
 10. Etty Hillesum en de contouren van haar tijd. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel&Svacina, 2018. OmslagInhoudsopgave

Aantekeningen by De Etty Hillesum Studies

 • Op de tien delen van de Etty Hillesum Studies maakte Caroline Diepeveen een index. Klik hier voor de PDF.
 • Deze pagina werd samengesteld door Gerrit Van Oord, november 2021. Met dank aan Klaas Smelik.
Print Friendly, PDF & Email