Etty Hillesums nagelaten geschriften

In 1986 verscheen in Amsterdam de eerste druk van Etty Hillesums nagelaten geschriften. In mei 2021 zag de zevende editie van dit werk het licht. De uitgave brengt alle teruggevonden teksten van haar hand samen in een kritische en rijk geannoteerde uitgave. De term ‘kritisch’ is afkomstig uit de editiewetenschap. Het wil zeggen dat men de handschriften van Hillesums dagboekschriften en brieven met eventuele ingrepen naar een gedrukte editie overbrengt. Van de ingrepen leggen de editeurs – in dit geval Gideon Lodders en Rob Tempelaars – in het apparaat verantwoording af.

Bibliografische gegevens en drukgeschiedenis

Voor alle edities van Etty Hillesums nagelaten geschriften geldt het volgende. Ze zijn uitgegeven onder redactie van Klaas A.D. Smelik. Tekstverzorging door Gideon Lodders en Rob Tempelaars.

32 z/w illustraties
Woord vooraf, door Edward van Voolen
Inleiding, door Klaas A.D. Smelik
Biografie van Etty Hillesum (1914-1943), door Klaas A.D. Smelik
Verder bevat het boek de afdelingen Noten, Tekstverantwoording en een Bibliografie. Vanaf de vierde druk is er een Aanhangsel waarin Later teruggevonden brieven zijn opgenomen. Alle uitgaven verschenen bij Uitgeverij Balans te Amsterdam.

 1. Eerste druk. De titel luidt: ETTY: De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943. Oktober 1986. xvi-874 pp. Omslag.
 2. Tweede druk bleef onveranderd. Februari 1987. Omslag.
 3. Derde herziene druk, april 1991. Omslag.
 4. Vierde herziene en aangevulde druk. September 2002. xvi-883 pp. Formaat 14×22 cm. Omslag.
 5. Vijfde herziene en aangevulde druk. Januari 2008. xviii-893 pp. Formaat 14×22 cm. Omslag.
  Etty Hillesum nagelaten geschriften

  Kater Paultje waakt over Het Werk.

 6. Zesde herziene en aangevulde druk. Deze uitgave heeft voor het eerst Etty Hillesum als auteur en krijgt als titel: Het werk 1941-1943. September 2012. xviii-891 pp. Formaat 16,5×23.5 cm. Omslag.
 7. Zevende herziene en aangevulde druk. Auteur Etty Hillesum, maar de uitgave krijgt een nieuwe titel: Het verzameld werk 1941-1943. Mei 2021. xviii-891 pp. Formaat 16,5×23.5 cm. Omslag.

Vertalingen van Etty Hillesums nagelaten geschriften

In de loop der jaren verschenen van Etty Hillesums nagelaten geschriften diverse vertalingen. Dit is het overzicht.

 1. Engelse editie in 2002.
 2. Franse editie in 2008.
 3. Italiaanse editie in 2012 en 2013.
 4. Spaanse editie in 2020.
 5. Duitse editie aangekondigd.

Met dank aan Klaas A.D. Smelik voor aanvullingen en correcties. Zie Smeliks website.

Print Friendly, PDF & Email