Videopresentatie Cahiers Etty Hillesum beschikbaarDe eindredacteur Klaas A.D. Smelik heeft op 4 november 2021 de beide tot nu toe verschenen nummers van de serie Cahiers Etty Hillesum aan het publiek voorgesteld. Men kan hier de Videopresentatie Cahiers Etty Hillesum bekijken. Hieronder een blik op wat er in de presentatie ter sprake komt.

Voorafgaand aan de presentatie stelde de uitgever Stephan Svacina aan Smelik de vraag wat zijn persoonlijke relatie met de dagboeken van Etty Hillesum is. Aan het begin van de video kunt u Smeliks antwoord zien. Hij vertelt hoe de dagboeken in het bezit van zijn vader kwamen en hoe zijn vader vergeefs een uitgever probeerde te vinden in de jaren 1950. Vervolgens hoe hij zelf steeds betrokken is gebleven bij de publicaties over en het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum, nadat het hem in 1979 gelukt was om een uitgever voor haar dagboeken te vinden.

De inhoud van de twee delen

Daarna gaat hij in op de inhoud van de twee delen en belicht hij de bijdragen die erin te vinden zijn. In het eerste deel van de ‘Cahiers Etty Hillesum’ wordt bijzondere aandacht besteed aan de receptie van Etty Hillesums nagelaten geschriften. Hoe is er in binnen- en buitenland gereageerd op haar dagboeken vanaf de eerste publicatie in 1981? Het blijkt zeer divers te zijn. In het deel komen ook andere onderwerpen ter sprake, zoals wat Henny Tideman over Etty Hillesum heeft geschreven in haar dagboek.

In het tweede deel van de reeks ‘Cahiers Etty Hillesum’ wordt bijzondere aandacht besteed aan Etty Hillesum en haar zoektocht in oorlogstijd. Haar opvattingen over lotsverbondenheid, behoud van de menselijke waardigheid en verinnerlijking ontwikkelden zich in een periode, waarin humaniteit juist onder de grootst mogelijke druk stond. Door vergelijking met andere auteurs en het analyseren van dagboekteksten worden Hillesums ideeën in de juiste context geplaatst.

 

  • Zie hier voor de post waarin de presentatie Cahiers Etty Hillesum werd aangekondigd.
  • Zie hier de serie op de website van uitgeverij Gompel & Svacina.
Print Friendly, PDF & Email