Chiara Passanti vertaalde Etty Hillesum in het Italiaans

Chiara Passanti vertaalde Etty Hillesum in het ItaliaansDe kwaliteit van een vertaling heeft gewoonlijk een positieve invloed op het succes van een tekst in zijn nieuwe culturele omgeving. Natuurlijk is dit een nauwelijks meetbare bewering. Chiara Passanti vertaalde Etty Hillesum’ niet als professionele vertaalster. Maar haar vertaling van het Het verstoorde leven oogstte niettemin instemmende geluiden allom. De lof die Passanti ten deel viel, betrof met name de stylistische kwaliteit van haar Italiaans. De vertaling verscheen in 1985 als Diario 1941-1943. Hiernaast de kaft van de derde herdruk. Over deze uitgave scheef ik in 2010 een post

Mevrouw Passanti hield tijdens het eerste internationale Etty Hillesum Seminar in 1988 in Rome (lees hier een impressie) een korte lezing over haar ervaringen als vertaalster. De lezing werd het jaar daarop in een Nederlandse vertaling gepubliceerd. Een PDF van haar tekst kan men hier downloaden.

 

Aantekeningen bij Chiara Passanti vertaalde Etty Hillesum

  • Chiara Passanti, “Bij het vertalen van het verstoorde leven”. In: ‘Men zou een pleister op vele wonden willen zijn.’ Reacties op de dagboeken en brieven van Etty Hillesum. Amsterdam: Balans, 1989, pp. 156-159.
Print Friendly, PDF & Email