Loet Swart Etty Hillesum auteur

Laurentius Gerardus Swart Etty Hillesum (1950) begon korte tijd na het verschijnen van Het verstoorde leven het dagboek te bestuderen. Zijn onderzoek mondde in 1983 uit in een van de eerste publicaties over Hillesum rond het thema mystiek. In december 1988 nam hij deel aan het seminar over Hillesum in Rome.

Loet Swart studeerde theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als afstudeerrichting spiritualiteit. Hij is actief in het theologisch vormingswerk, geeft inleidingen en retraites rond mystieke teksten en is redactiesecretaris en eindredacteur van Speling. Op 19 mei 2006 promoveerde Loet Swart aan de Nijmeegse Radboud Universiteit cum laude met een proefschrift over ‘de articulatie van de mystieke omvorming’ in Die geestelike Brulocht, het boek dat doorgaans beschouwd wordt als Jan van Ruusbroecs meesterwerk. De boekversie van dit proefschrift is intussen uitgegeven door Uitgeverij Vantilt.

Di altro tenore è il saggio di Loet Swart che indaga i rapporti della Hillesum con la tradizione mistica, soprattutto ebraica. L’immagine che Etty dà della sua situazione interiore simile ad un campo di battaglia insanguinato suggerisce all’autore di concentrarsi su tre nuclei teoretici: l’anelito all’unità, lo spazio dell’anima e il pensiero levinasiano della sostituzione. La mistica è un’esperienza che Etty vive guardando in faccia il dolore e la sofferenza dell’umanità che comprende vittime e carnefici, è un ascoltare dentro se stessi gli altri e Dio, è un prendersi il carico di ciò che gli altri non riescono più a fare, è un portare le persone dentro come boccioli e che lascio sbocciare.

Aantekeningen bij Loet Swart Etty Hillesum auteur

  • Etty Hillesum. Nijmegen: Titus Brandsma Instituut, 1983. (Serie: Teksten en thema’s uit de mystiek, 5.) Samen met Hein Blommestijn.
  • “Etty Hillesum en de mystieke traditie.” In: Men zou een pleister op vele wonden willen zijn: Reacties op de dagboeken en brieven van Etty Hillesum. Edited by J.G. Gaarlandt. Amsterdam: Balans, 1989, 133-145.
  • “Etty Hillesum e la tradizione mistica.” In: L’esperienza dell’Altro: Studi su Etty Hillesum. Edited by Gerrit Van Oord. Sant’Oreste: Apeiron Editori, 1990, 169-184.
  • “Een verzamelplaats voor het lijden van de mensheid.” In: Tot op de bodem van het niets: Mystiek in een tijd van oorlog en crisis: 1920-1970. Edited by Hein Blommestijn. Kampen / Averbode: Kok / Altiora, 1991, 26-41.
Print Friendly, PDF & Email