Maria Gabriella Nocita Cahiers Etty Hillesum auteur

Dr. Maria Gabriella Nocita (Rome, 1977) doceert Geschiedenis van de Filosofie en Intersubjectieve Pedagogiek aan de Romeinse Maria Gabriella Nocita auteur CahiersAngelicum Universiteit. Haar proefschrift uit 2012 handelt – uitgaande van het denken van de filosofe en opvoedkundige Edda Ducci – over het begrip paideia, de Sjoa en het werk van Etty Hillesum. Zij heeft een master in de didactiek van de Sjoa en bevordert de bekendheid van het denken en de geschriften van Etty Hillesum in het onderwijs in Italië. Zij werkt sinds 2008 samen met het Etty Hillesum Onderzoekscentrum en heeft deelgenomen aan de drie internationale conferenties georganiseerd door Klaas A.D. Smelik. Haar onderzoek heeft betrekking op thema’s in de Filosofie van het Onderwijs.

 

Email: Maria Gabriella Nocita

 

Publicaties

In de Cahiers Etty Hillesum
  • Etty Hillesum, een model van de persoonlijke God bij Ulrich Beck? Deel 2, 47-71.
Elders
  • “Sentire la vita: Etty Hillesum si fa parola.” In: La comunicazione umanante: Ermeneusi di un mistero. Edited by G. Scaramuzzo. Roma: Aracne, 2009.
  • “Feeling life: Etty Hillesum becomes word.” In: Spirituality in the Writings of Etty Hillesum: Proceedings of the Etty Hillesum Conference at Ghent University, November 2008 (Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy, 11).
    Edited by Klaas A.D. Smelik, Ria van den Brandt & Meins G.S. Coetsier. Leiden / Boston, MA: Brill, 2010, 279-295.
  • “Etty Hillesum: quale Dio? Un modello del Dio personale di Ulrich Beck?” In: Etty Hillesum: Studi sulla vita e l’opera. Edited by Gerrit Van Oord. Sant’Oreste: Apeiron Editori, 2013, 74-93.
  • “Etty Hillesum en Primo Levi tussen de verdronkenen en de geleerden: Ervaringen van innerlijke vrijheid.” In: Etty Hillesum weer thuis in Middelburg (Etty Hillesum Studies, 7). Edited by Klaas A.D. Smelik, et al. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 2015, 139-158.
  • “Etty Hillesum and Primo Levi among the drowned and saved: Experiences of inner freedom.” In: The Ethics and Religious Philosophy of Etty Hillesum: Proceedings of the Etty Hillesum Conference at Ghent University, January 2014 (Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy, 28). Edited by Klaas A.D. Smelik, Meins G.S. Coetsier & Jurjen Wiersma. Leiden / Boston, MA: Brill, 2017, 170-191.
  • “Feeding the Soul: Etty Hillesum’s Pedagogical and Spiritual Path.” In: Klaas A.D. Smelik (ed.), The Lasting Significance of Etty Hillesum’s Writings: Proceedings of the Third International Etty Hillesum Conference at Middelburg, September 2018. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019, 305-314.
Dissertatie
  • Etty Hillesum: Dalle tenebre della Shoah una paideia per umanarsi: Spunti ermeneutici dalla filosofia dell’Educazione di Edda Ducci. Rome: Libera Università Maria SS. Assunta, 2012.
Print Friendly, PDF & Email