Paul van Tongeren Cahiers Etty Hillesum auteur

Prof. dr. Paul van Tongeren (Deventer, 1950) studeerde theologie in Utrecht en filosofie in Leuven. Hij promoveerde in Leuven op Paul van Tongeren Cahiers Etty Hillesum auteureen proefschrift over Nietzsches moraalkritiek. Hij was bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboud Stichting aan de Universiteit Leiden (1985-1991), gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek van de Radboud Universiteit in Nijmegen (1988-2015) en buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven (2002-2016). Zijn werk heeft steeds twee kernpunten gekend: enerzijds de filosofie van Nietzsche en anderzijds de wijsgerige ethiek, met een voorliefde voor de klassieke traditie van de deugdethiek. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich intensief bezig met publieksfilosofie. Sinds april 2021 vervult hij voor twee jaar de ambassadeursfunctie van Denker des Vaderlands.

 

Email: contact
Website: Paul van Tongeren
Facebook: Paul van Tongeren

 

Publicaties

In de Cahiers Etty Hillesum
  • AMOR FATI – een verkenning. Deel 2, 2021, 13-30.
Print Friendly, PDF & Email