Isabella Adinolfi Etty Hillesum Studies auteur

Isabella Adinolfi Etty Hillesum Studies auteurIsabella Adinolfi is hoogleraar in de moraalfilosofie aan de Universiteit Ca’ Foscari in Venetië. Zij doceert Geschiedenis van de Moraalfilosofie en van de Ethisch-religieuze wijsbegeerte. Het denken van Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, Leo Tolstoj, Etty Hillesum en Simone Weil heeft haar belangstelling. Bovendien werkt zij aan diverse centrale thema’s van moderne en contemporaine filosofie. Daaronder: de mensenrechten, de verhouding tussen ethiek en religie, het probleem van het kwaad, de verhouding tussen filosofie en literatuur en film. Zij publiceerde een zestal boeken en vele tientallen artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Isabella Adinolfi is betrokken bij de volgende instellingen:

 • De Società Italiana per gli Studi Kierkegaardiani (S.I.S.K.).
 • Het Centro Studi sui Diritti umani (CESTUDIR)
 • Het Etty Hillesum Onderzoek Centrum (EHOC)
 • Centro Italiano di Studi Superiori sulle Religioni (CISSR)
 • European Academy of Religion (EuARe)
 • Centro di Studi Storici sul Cristianesimo

Professor Adinolfi is de hoofdredacteur van het jaarboek Kierkegaard studies: “NotaBene. Quaderni di Studi kierkegaardiani”, uitgegeven door het S.I.S.K. Sinds 2014 is zij lid van de Adviesraad van de serie “Collana di studi hillesumiani” (Apeiron Editori). En sinds 2021 is zij lid van de Redactieraad (Directive Committee) van het tijdschrift Thaumàzein.

Email: sisa@unive.it (Universiteit Ca’Foscari)
Website Universiteit: Adinolfi.

Bijdrage Isabella Adinolfi Etty Hillesum Studies
 • De naam van God in het werk van Etty Hillesum. In Etty Hillesum Studies, n° 6, 2014, pp. 75-92.
Elders gepubliceerd door Isabella Adinolfi
 • Lo sterminio degli ebrei d’Olanda visto attraverso gli occhi di una cronista speciale. Il pacifismo non ideologico di Etty Hillesum. In Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo, Bologna, Giappichelli, 2018, pp. 191-206.
 • Il poeta come miglior testimone. In Etty Hillesum … Solo per amore. Venezia-Mestre: Esodo, 36 (2014) 3, pp. 27-31. Italian text available in PDF.
 • Il nome di Dio in Etty Hillesum. Silenzio e parola. In Cristianesimo nella storia, vol. 35 (2014) 2, pp. 529-548.
 • Il viaggio interiore in Etty Hillesum. In Studia patavina, vol. Anno LXI, pp. 141-154.
 • Simone Weil e Etty Hillesum: l’attesa di Dio. In Dep. Deportate, esuli, profughi. vol. 21, 2014, pp. 55-64.
 • Etty Hillesum. La condivisione nel profondo. in Annali di storia dell’esegesi, vol. 29/2, 2014, pp. 219-233.
 • Isabella Adinolfi Etty Hillesum Studies auteurIl male in noi. Analisi psicologica e giudizio morale nel “Diario” e nelle “Lettere” di Etty Hillesum. In Ritorno ad Atene. Studi in onore di Umberto Galimberti, Roma: Carocci, 2012, pp. 539-56.
 • Etty Hillesum. La fortezza inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel dramma della Shoah, Genova: il melangolo, 2011.
 • Le Lettere di Etty Hillesum. Una cronaca poetica di Westerbork. Dopo la Shoah. Un nuovo inizio per il pensiero. Roma: Carocci, 2011, pp. 303-32.
Andere bronnen

Uit een interview met professor Adinolfi op de filosofie website La chiave di Sophia (zie hier, Italiaans). Uit het interview dit citaat over Etty Hillesum:

 • Vraag. Uw studies over Etty Hillesum hebben veel belangstelling gekregen. Vanwaar uw liefde voor deze schrijfster? En welke plaats bekleedt zij, volgens u, in de geschiedenis van de hedendaagse filosofie?
 • Het dagboek van Etty Hillesum kreeg ik cadeau van een studente. Zij was bij mij afgestudeerd. De lectuur en de reflectie over het werk van deze jonge Joodse schrijfster, waren van groot belang voor mijn spiritualiteit. Hillesum heeft mij geleerd de stem van de vreugde in mijzelf te onderscheiden en beluisteren. Die stem hoorde ik niet meer. Andere stemmen verdrongen haar: de stem van de pijn, die van de woede, van het protest… Slechts als men luistert naar deze innerlijke stem, slaagt men erin harmonie te vinden: met de wereld, met de andere mensen, met God. Nietzsche had in dit geval gelijk: de vreugde heeft diepere wortels dan de pijn.

Back to All Authors

Redactie van deze pagina: Gerrit Van Oord.
Met dank aan professor Adinolfi.

Print Friendly, PDF & Email